«Πράσινες» δωρεάν μετακινήσεις από τον Δήμο Ελασσόνας με ηλεκτρικά ποδήλατα

«Πράσινες» δωρεάν μετακινήσεις από τον Δήμο Ελασσόνας με ηλεκτρικά ποδήλατα


Νέα χρηματοδότηση εξασφάλισε ο Δήμος Ελασσόνας με το ποσό των 255.905,76 € για το έργο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων».
Ένα ακόμα έργο που διεκδικούσε ο Δήμος Ελασσόνας μέσα από την Πράξη «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», έρχεται να συμπληρώσει τις ενέργειες του δήμου για μια πόλη σύγχρονη, πράσινη και φιλική στον πολίτη που παρέχει εναλλακτικούς και βιώσιμους τρόπους μετακίνησης.
Για την εξέλιξη αυτή ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας εξέφρασε την ικανοποίησή του δηλώνοντας: «Ο Δήμος μας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης για την εξασφάλιση κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων. Είναι μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει τις καλύτερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη των πολιτών και την λιγότερη χρήση των αυτοκινήτων. Είναι ένα σύνολο ενεργειών από τη δημοτική αρχή, στην εποχή όπου η πράσινη ανάπτυξη, η αειφορία, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο. Ένα έργο που έρχεται να συμπληρώσει ακόμα δύο έργα του δήμου μας, όπως τις θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και τις νέες στάσεις λεωφορείων οι οποίες είναι ενεργειακά αυτόνομες, με φωτισμό led, φόρτιση smart συσκευών, ασύρματο εξοπλισμό δικτύου wi-fi κ.α.. Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε καθημερινά εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων μεγάλων και μικρών έργων με σταθερή επιδίωξή μας, ως διοίκηση, να παραμένει η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του δήμου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων».
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων, σε επίπεδο Δήμου, το οποίο σε συνέργεια με λοιπές παρεμβάσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν στην Πράξη «Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και τελική Τεκμηρίωση» (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.
Στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν έργα που αφορούν:
• Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης.
• Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.
• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).
• Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας.
• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.
• Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται.

Post Comment